Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 11 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02752
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d179e2e-e5a2-49c1-8f8f-d8714825e02b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20van%20donderdag%2011%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Bergkamp om brief van minister OCW te vragen inzake verschuiving budget binnen cultuurbegroting.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 juni 2015. Verzoek van het lid Bergkamp om brief van minister OCW te vragen inzake verschuiving budget binnen cultuurbegroting. - 2015Z10834

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. De volgende fracties hebben hun instemming met het voorstel kenbaar gemaakt: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GL, CU, SGP, Klein.