Besluitenlijst van de e-mailprocedure Plan van aanpak parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip van donderdag 11 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02745
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd861f44-4fb6-469c-8337-fc5c3e8e28bf&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20Plan%20van%20aanpak%20parlementair%20onderzoek%20naar%20een%20breed%20welvaartsbegrip%20-%2011%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Plan van aanpak voor het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 10 juni 2015. Plan van aanpak voor het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 2015Z10785

Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren. De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren.