Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 10 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02741
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9687cf26-0411-49d4-a6a4-8ef5183acfc9&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2010%20juni%202015%20-%20Verzoek%20om%20reactie%20op%20brief%20van%20de%20LVVP%20inzake%20conceptwetsvoorstel%20Wmg%20versus%20vrije%20artsenkeuze%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om reactie op brief van de LVVP inzake conceptwetsvoorstel Wmg versus vrije artsenkeuze

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 10 juni 2015. Verzoek om reactie op brief van de LVVP inzake conceptwetsvoorstel Wmg versus vrije artsenkeuze - 2015Z10763

Besluit: Het verzoek van het lid Voortman is niet gehonoreerd.
Noot: De fracties van de SP en de PVV hebben als enigen hun instemming betuigd.