Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 10 juni 2015

Gepubliceerd: 10 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A02731
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=97d577a1-a954-43f7-84f7-3429deb5a799&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20BIZA%20-%2010%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Kooiman om reactie te vragen aan de ministers van V&J en SZW op het promotieonderzoek van antropoloog Paul Mutsaerts over dat de Nederlandse politie discrimineert op ras.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 9 juni 2015. Verzoek van het lid Kooiman om reactie te vragen aan de ministers van V&J en SZW op het promotieonderzoek van antropoloog Paul Mutsaerts over dat de Nederlandse politie discrimineert op ras. - 2015Z10723

Besluit: Het voorstel van mevrouw Kooiman (SP) is aangenomen.De ministers van V&J en van SZW worden verzocht een reactie te geven op het promotieonderzoekvan antropoloog Paul Mutsaerts waarin de vraag aan de orde komt of de Nederlandse politie discrimineert op ras.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: PvdA, CU, GL, VVD, D66 en SP.