Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 10 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A02728
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=58866be0-078c-42c1-b584-2e3317c03d18&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2010%20juni%202015%20%28rappelbrief%20inzake%20keurslijfpensioenen%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Rappelbrief inzake keurslijfpensioen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 9 juni 2015. Rappelbrief inzake keurslijfpensioen - 2015Z10729

Besluit: Verzoek van het lid Van Weyenberg (D66) is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, CU, SGP, 50PLUS, GrBvK en Klein. Dit betekent dat de staatssecretaris van SZW zal worden gerappelleerd ten aanzien van de op 19 mei 2015 gevraagde brief. De staatssecretris zal worden verzocht de brief uiterlijk deze week toe te sturen.