Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 10 juni 2015

Gepubliceerd: 10 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A02727
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fda3e19d-2ce4-4e22-86ed-c624c81a2930&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20V%26J%20inzake%20subsidiefraude%20op%2010%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek inzake subsidiefraude

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 9 juni 2015. Verzoek inzake subsidiefraude - 2015Z10718

Besluit: Het verzoek wordt niet gesteund door een meerderheid.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de SP, het CDA en de ChristenUnie.