Aanleveren inbreng subsidiariteitstoets over het EU-voorstel wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 8 juni 2015. Aanleveren inbreng subsidiariteitstoets over het EU-voorstel wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 2015Z10605

Besluit: Betrekken bij besluitvorming EU-voorstel voor een wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177.

Fiche: Mededeling en verordening betreffende genetisch gemodificeerde organismen in levensmiddelen en diervoeders

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juni 2015. Fiche: Mededeling en verordening betreffende genetisch gemodificeerde organismen in levensmiddelen en diervoeders - 34214-3

Besluit: Betrekken bij EU-voorstel wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 april 2015. EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 2015Z07905

Besluit: Resultaat van de subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel voor een wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177, gebaseerd op de inbreng van de fracties. De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een negatief subsidiariteitsoordeel gegeven.
Noot: De volgende fracties hebben een subsidiariteitsoordeel uitgebracht: VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren. De volgende fracties hebben een negatief oordeel over subsidiariteit ingebracht: VVD, CDA, PVV, Christenunie, GroenLinks en SGP.