Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 8 juni 2015

Gepubliceerd: 8 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A02706
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d931e2f-2508-440c-9778-378873aed4b1&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%208%20juni%202015%20%28verzoek%20om%20twee%20rapporten%20van%20bevindingen%20van%20De%20Brauw%20aan%20de%20Tweede%20Kamer%20toe%20te%20sturen%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Koolmees (D66) om de minister van Financiën te verzoeken om twee rapporten van bevindingen van De Brauw aan de Tweede Kamer toe te sturen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 8 juni 2015. Voorstel Koolmees (D66) om de minister van Financiën te verzoeken om twee rapporten van bevindingen van De Brauw aan de Tweede Kamer toe te sturen - 2015Z10547

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van de heer Koolmees (D66) ingestemd: VVD, PvdA, SP, CDA, SGP, de heer Van Vliet en de heer Houwers. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat de minister van Financiën wordt verzocht om twee rapporten van bevindingen van De Brauw, inclusief bijlagen/addenda, ruim voor het plenaire debat van morgenmiddag aan de Tweede Kamer te sturen.