Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 december 2015

Gepubliceerd: 16 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A026328
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e8ccdce8-ef3d-487a-8814-bef5f7196ec8&title=Besluitenlijst%20VWS%2016%20december%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33990, 20454, 25657, 25657, 25657, 31765, 25657, 29282, 29477, 33775, 33149, 32402, 31015, 33578, 29398, 31765, 33683, 32793, 34279, 34279, 21501, 21501

Inhoud


Verzoek om reactie op bericht AD.nl d.d. 16 december 2015 'Puber moet leren gezond zwanger te worden'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 16 december 2015. Verzoek om reactie op bericht dat zwangere vrouwen zich niet houden aan het voedingsadvies - 2015Z24651

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Verzoek om reactie staatssecretaris op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 16 december 2015. Verzoek om reactie staatssecretaris op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 2015Z24619

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering7

Verzoek om een rondetafelgesprek over matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 15 december 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek over matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport - 2015Z24597

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. In een extra procedurevergadering op woensdag 13 januari 2016 zal worden vastgesteld welke organisaties/personen zullen worden uitgenodigd.

Verzoek NPV tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2016.

Zaak: Brief derden - Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) te Veenendaal - 15 december 2015. Verzoek NPV tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2016 - 2015Z24550

Besluit: De NPV zal worden uitgenodigd voor deelname aan het rondetafelgesprek

Verzoek KNMG tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2015.

Zaak: Brief derden - KNMG te Utrecht - 15 december 2015. Verzoek KNMG tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2016 - 2015Z24521

Besluit: De KNMG zal worden uitgenodigd voor deelname aan het rondetafelgesprek

Verzoek om petitieaanbieding resultaten 'Verbetering productaanbod' door FNLI en CBL op 16 februari 2016 alsnog niet te honoreren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 15 december 2015. Verzoek om petitieaanbieding resultaten 'Verbetering productaanbod' door FNLI en CBL op 16 februari 2016 alsnog niet te honoreren - 2015Z24518

Besluit: Verzoek is niet gehonoreerd

Verzoek om de gevraagde reactie op het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’ vóór het AO arbeidsmarktbeleid zorg (11-02-2016) aan de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 14 december 2015. Verzoek om de gevraagde reactie op het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’ vóór het AO arbeidsmarktbeleid zorg (11-02-2016) aan de Kamer te zenden. - 2015Z24457

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Verzoek van het lid Dijkstra om het uitgestelde AO Medische ethiek/Afbreking zwangerschap van 16 december 2015 op te splitsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 10 december 2015. Verzoek van het lid Dijkstra om het uitgestelde AO Medische ethiek/Afbreking zwangerschap van 16 december 2015 op te splitsen - 2015Z24197

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Er zullen twee aparte algemeen overleggen worden ingepland van elk 3 uur6

BOR-notitie Stand van zaken werkgroep Verbetering en verzoek om indicatoren

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 december 2015. BOR-notitie Stand van zaken werkgroep Verbetering en verzoek om indicatoren - 2015Z23705

Besluit: Ter informatie.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergaderingRondvraag

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en reactie op de ingediende amendementen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en reactie op de ingediende amendementen - 33990-25

Besluit: Betrokken bij de eerste termijn plenaire behandeling van het wetsvoorstelOverig
Gerelateerde kamerstukken: 33990-25

Uitkeringsregeling Backpay/ akkoord met Indisch Platform

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2015. Uitkeringsregeling Backpay/ akkoord met Indisch Platform - 20454-117

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg (tweede termijn) Indische kwestie (backpay) d.d. 10 december 201

Aanpak pgb-fraude: terugvorderen, zwarte lijst en rapportage ISZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2015. Aanpak pgb-fraude: terugvorderen, zwarte lijst en rapportage ISZW - 25657-225

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december 201

Compensatieregeling trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2015. Compensatieregeling trekkingsrecht pgb - 25657-226

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december 2015.

Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2015. Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-227

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december 201

Tweede voortgangsrapportage ‘Kwaliteit loont’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 december 2015. Tweede voortgangsrapportage ‘Kwaliteit loont’ - 31765-172

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Kwaliteit loont d.d. 10 december 201
Gerelateerde kamerstukken: 31765-17

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 november 2015 inzake de aanpassingen in het pgb-beleid van gemeente Almere

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 november 2015 inzake de aanpassingen in het pgb-beleid van gemeente Almere - 25657-224

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb d.d. 10 december 201

Toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 december 2015. Toekomstvaste langdurige zorg en ondersteuning - 29282-238

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 11 februari 2016.

Uitwerking van de aangenomen moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2015. Uitwerking van de aangenomen moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van VWS - 2015Z24579

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden (Kamerstuk 29 214, nr. 71)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden (Kamerstuk 29 214, nr. 71) - 2015Z24557

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2015. Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-353

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang

34350 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-XVI-3

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota (34350-1)

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete - 33775-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang
Gerelateerde kamerstukken: 33775-20

Reactie op het verzoek van de commissie om opheldering omtrent onduidelijkheid over de openheid van inspectierapporten van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering omtrent onduidelijkheid over de openheid van inspectierapporten van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) - 33149-40

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Uitvoeringsregeling Wkkgz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2015. Uitvoeringsregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - 32402-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3
Gerelateerde kamerstukken: 32402-70

Reactie op artikelen m.b.t. kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2015. Reactie op artikelen m.b.t. kindermishandeling - 31015-119

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Kindermishandeling/GIA (plannen, 3 uur, met de staatssecretaris VWS en minister VenJ)

Reactie op het bericht dat VPHuisartsen de zaak tegen de NZa over belemmering van de vrije artsenkeuze heeft gewonnen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2015. Reactie op het bericht dat VPHuisartsen de zaak tegen de NZa over belemmering van de vrije artsenkeuze heeft gewonnen - 33578-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord op de vraag van het lid Bruins Slot, gesteld tijdens het debat over de VWS-begroting over ongevallen met voorrangsvoertuigen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 december 2015. Antwoord op de vraag van het lid Bruins Slot, gesteld tijdens het debat over de VWS-begroting over ongevallen met voorrangsvoertuigen - 29398-484

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport van het RIVM over laseren en aanverwante behandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Aanbieding van het rapport van het RIVM over laseren en aanverwante behandelingen - 31765-173

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (begin 2016)
Gerelateerde kamerstukken: 31765-17

Percentage bestuursrechtelijke premie wanbetalers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Percentage bestuursrechtelijke premie wanbetalers - 33683-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening op 4 februari
Gerelateerde kamerstukken: 33683-58

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 - 32793-204

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 2016.

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 december 2015. Nota van wijziging - 34279-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34279-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34279-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34279-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 september 2015. Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet - 34279

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2015. Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs - 34363

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 januari 2016 14.00 uur

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda voor de formele Gezondheidsraad van 7 december te Brussel. (21501-31, nr. 387)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda voor de formele Gezondheidsraad van 7 december te Brussel (21501-31, nr. 387) - 21501-31-390

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 14 april 2016. Wetgeving

EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 december 2015. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel prioritair dossier: Toegankelijksheidsakte - 2015Z24251

Besluit: het advies wordt overgenomen. Op een later moment zal worden vastgesteld welke fractie(s) een rapporteur wil/(willen) voordragen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 3 december 2015. EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615 (Engelstalige versie) - 2015Z23475

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om versnelde toezending van het BNC-fiche (uiterlijk 13 januari 2016)
Besluit: Technische briefing organiseren door ministerie van VWS en door Actal
Besluit: algemeen overleg Behandelvoorbehoud in de maand februari 2016