Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A02613
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7581258b-6afb-4ed8-8d08-106e9d4fc67d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%204%20juni%202015%20%28verzoek%20brief%20handelwijze%20NS%20aanbesteding%20openbaar%20vervoer%20provincie%20Limburg%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek Omtzigt c.s. om een brief over de handelwijze van de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie Limburg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 4 juni 2015. Verzoek Omtzigt c.s. om een brief over de handelwijze van de NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie Limburg - 2015Z10340

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Omtzigt c.s. ingestemd: VVD, SP, PVV, SGP, de heer Klein en de heer Houwers. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat de minister van Financiën zal worden verzocht de in het voorstel Omtzigt c.s. bedoelde brief voorafgaand aan het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg aan de Tweede Kamer toe te sturen.