Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 5 juni 2015

Gepubliceerd: 5 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A02608
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6bc2ecba-a3d8-40ff-a605-ff8121264ad7&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20vrijdag%205%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015 tot nader order uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 4 juni 2015. Verzoek om algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015 tot nader order uit te stellen - 2015Z10301

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
Noot: •Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen wordt tot nader order uitgesteld.•In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: SP, CDA, D66, 50PLUS en het lid Klein. 50PLUS en het lid Klein hebben met het verzoek ingestemd.