Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02577
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=316baa49-8d78-4309-b4eb-c635301c7713&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%20-%20Aanvulling%20op%20voorgestelde%20uitvoering%20motie%20Leijten-Dik%20Faber%20-%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Aanvulling voor op de voorgestelde uitvoering van de aangenomen (nader gewijzigde) motie Leijten/Dik-Faber (29689, nr. 581)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 juni 2015. Aanvulling voor op de voorgestelde uitvoering van de aangenomen (nader gewijzigde) motie Leijten/Dik-Faber (29689, nr. 581) - 2015Z10224

Besluit: Verzoek van het lid Leijten is gehonoreerd
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd op onderstaande emailprocedure, geïnitieerd door het lid Leijten (SP): PvdA, CDA, PVV en ChristenUnie.Deze fracties hebben het voorstel van het lid Leijten gesteund, waarmee het voorstel is aangenomen.