Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 3 juni 2015

Gepubliceerd: 3 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2015A02538
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fa1da6a-884b-4846-9183-450af44bfccc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20KR%20-%203%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


E-mailprocedure Verzoek lid Bosman om af te zien van een wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag KR

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 2 juni 2015. E-mailprocedure Verzoek lid Bosman om af te zien van een wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag KR - 2015Z10099

Besluit: Het voorstel van het lid Bosman is aangenomen. Er zal geen wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag KR worden gehouden.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de SP, D66, de CU en de SGP.