Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 2 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A02487
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=48f6e149-2ec2-4745-a8cc-b518ba5de884&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Defensie%20-%202%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Emailprocedure - Stand van zaken en voorstel opzet Hoorzitting IV/ICT 10 juni 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 29 mei 2015. Emailprocedure - Stand van zaken en voorstel opzet Hoorzitting IV/ICT 10 juni 2015 - 2015Z09876

Besluit: In de emailprocedure hebben de fracties VVD en PvdA ingestemd met het voorstel. Het voorstel is daarmee aangenomen. De Hoorzitting IV/ICT vindt op 10 juni 2015 plaats van 10:00-12:00 uur.