Verzoek aan het ministerie om een overzicht te geven van de feitelijke en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten van een uitvoeringstoets en de gemaakte roadmap trekkingsrechten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 mei 2015. Verzoek aan het ministerie om een overzicht te geven van de feitelijke en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten van een uitvoeringstoets en de gemaakte roadmap trekkingsrechten - 2015Z09749

Besluit: Verzoek van het lid Leijten gehonoreerd
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GL, SGP, 50PlusDeze fracties hebben allen het voorstel gesteund, waarmee het verzoek is aangenomen