Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 28 mei 2015

Gepubliceerd: 28 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A02449
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3632c8a5-4117-4ada-bf76-62c7858ace2a&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20toevoegen%20brief%20partner-%20en%20gezinsmigratie%20aan%20algemeen%20overleg%20vreemdelingen-%20en%20asielbeleid%20op%204%20juni%20a.s.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek toevoegen brief partner- en gezinsmigratie aan algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 28 mei 2015. Verzoek toevoegen brief partner- en gezinsmigratie aan algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni a.s. - 2015Z09727

Besluit: De brief zal worden toegevoegd aan het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de SP, het CDA, de PVV, D66 en GroenLinks.