Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 mei 2015

Gepubliceerd: 28 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A024252
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=baa7e1a3-dfa6-4c7e-8cee-6cc75d49f45a&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%2028%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33763


Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015. Stand van zaken onderzoeken chroomhoudende verf bij Defensie - 34000-X-87

Besluit: Minister van Defensie verzoeken of de nadere GGD-onderzoeken naar POMS-sites, zoals aangekondigd in de brief, intussen zijn voltooid en ten behoeve van het algemeen overleg chroomhoudende verf op 2 juni 2015 aan de Kamer kunnen worden gezonden.

Knelpunten materiële gereedheid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 mei 2015. Knelpunten materiële gereedheid - 33763-74

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om uiterlijk 8 juni 2015, aanvullend aan deze brief met de knelpunten voor materiële gereedheid, aan te geven wat de gevolgen per knelpunt zijn voor de personele inzet en gereedheid. Dit ten behoeve van de algemeen overleggen Materieel Defensie en Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen - 2015Z09678

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over de Veteranennota op 26 juni 2015.

Aanbieding Veteranennota 2015

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Aanbieding Veteranennota 2015 - 2015Z09676

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg op 26 juni 2015, waarbij de volgende spreektijden worden vastgesteld (1e en 2e termijn samen, inclusief korte pauze na eerste termijn Kamer): VVD: 19 minuten, PvdA: 18, SP: 9 CDA/PVV/D66: 8, CU: 5 , GL/SGP: 4, overige fracties/groepen: 3 minuten.
Noot: De gebruikelijke glossy versie van de nota komt medio volgende week naar de Kamer.

Verzoek verplaatsen notaoverleg veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 mei 2015. Verzoek verplaatsen notaoverleg veteranen - 2015Z09652

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister om het notaoverleg Veteranen van 22 juni 2015 te verplaatsen naar een ander datum vóór de Nederlandse Veteranendag. Het notaoverleg wordt ingepland op 26 juni 2015 van 12.00 tot 17.00 uur.