Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 27 mei 2015

Gepubliceerd: 27 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2015A02415
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=125feae0-52b0-4531-8f2e-b05ae01b73ad&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EUZA%2027%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Brief over gesprek premiers Rutte/Cameron

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Pechtold (D66) - 27 mei 2015. Brief over gesprek premiers Rutte/Cameron - 2015Z09549

Besluit: Het voorstel van de fractie van D66 is aangenomen. De commissie vraagt de regering om een brief over de inzet voor het gesprek met premier Cameron.
Noot: In de emailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66 en CU.