Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 27 mei 2015

Gepubliceerd: 27 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A02404
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b55f3138-82f8-457a-b9a6-99c2c083571f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2027%20mei%202015%3A%20verzoek%20rappel%20toezeggingen%20op%20het%20terrein%20van%20radicalisering%2Fintegratie%20te%20ontvangen%20voor%20AO%20integratieonderwerpen%20op%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek rappel toezeggingen op het terrein van radicalisering/integratie te ontvangen voor het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 26 mei 2015. Verzoek rappel toezeggingen op het terrein van radicalisering/integratie te ontvangen voor het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015 - 2015Z09489

Besluit: Verzoek van het lid Karabulut (SP) is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PVV, CDA en D66.•De minister van SZW zal worden verzocht een brief te sturen voor donderdag 28 mei 2015 om 12.00 uur.