Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 mei 2015

Gepubliceerd: 26 mei 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A02400
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7f76b92c-2690-4318-8991-795c24cf579f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20WR%20-%2026%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van der Linde om de antwoorden op de feitelijke vragen over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van woningcorporaties deze week te ontvangen en verplaatsing van de Voortzetting AO Staat van de Woningmarkt.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 26 mei 2015 - Verzoek van het lid Van der Linde om de antwoorden op de feitelijke vragen over de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie van woningcorporaties deze week te ontvangen en verplaatsing van de Voortzetting AO Staat van de Woningmarkt. - 2015Z09477

Besluit: Het voorstel van de heer Van der Linde is aangenomen. Het AO voortzetting Staat van de Woningmarkt d.d. 28 mei 2015 wordt verplaatst naar 4 juni 2015 van 10.00 tot 12.00 uur.
Noot: De fracties VVD, PvdA, PVV, D66, Van Vliet hebben gereageerd op het voorstel en in de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de PVV, de D66 en de heer Van Vliet.