Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 26 mei 2015

Gepubliceerd: 26 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A02398
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e5a8a4ac-6bdf-4f21-8dfe-c195681cba4f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20BIZA%20-%2026%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Schouw om annulering algemeen overleg Preventie en bestrijding van curruptie d.d. 27 mei 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 26 mei 2015. Verzoek van het lid Schouw om annulering algemeen overleg Preventie en bestrijding van curruptie d.d. 27 mei 2015 - 2015Z09474

Besluit: Het voorstel van het lid Schouw is aangenomen. Het algemeen overleg Preventie en bestrijding van corruptie d.d. 27 mei 2015 zal worden geannuleerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP, PVV, SGP, CU en D66.