Verzoek om reactie op bericht NRC.nl d.d. 21 mei 2015 dat bijna de helft van de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten jeugdhulp nog niet vergoed heeft gekregen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 22 mei 2015. Verzoek om reactie op bericht NRC.nl d.d. 21 mei 2015 dat bijna de helft van de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten jeugdhulp nog niet vergoed heeft gekregen - 2015Z09306

Besluit: Verzoek van het lid Voortman is niet gehonoreerd.
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: GroenLinks, SP en CDA.Deze fracties hebben allen het voorstel gesteund, waarmee het verzoek niet is aangenomen.