Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 21 mei 2015

Gepubliceerd: 21 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02324
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d4df427b-45c6-4ef5-b58d-443454bcd060&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20-%20omzetten%20AO%20Concurrentieraad%20naar%20SO%20-%2021%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van Veen om het algemeen overleg Concurrentieraad van woensdag 27 mei om te zetten in een schriftelijk overleg.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 21 mei 2015. Verzoek van het lid Van Veen om het algemeen overleg Concurrentieraad van woensdag 27 mei om te zetten in een schriftelijk overleg. - 2015Z09194

Besluit: Het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen wordt omgezet in een schriftelijk overleg op dinsdagochtend 26 mei 2015 te 10.00 uur
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd:•PvdA•CDA