Verzoek om het wetgevingsoverleg wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur d.d. maandag 8 juni 2015 te verplaatsen naar maandag 15 juni 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, I.B. Sneep - 21 mei 2015. Verzoek om het wetgevingsoverleg wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur d.d. maandag 8 juni 2015 te verplaatsen naar maandag 15 juni 2015 - 2015Z09196

Besluit: Het voorstel het wetgevingsoverleg wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur d.d. maandag 8 juni 2015 te verplaatsen naar maandag 15 juni 2015 is aangenomen. Het wetgevingsoverleg zal plaatsvinden op 15 juni 2015 van 10.00 tot 22.00 uur
Noot: In een emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP en Klein. Alle deelnemende fracties hebben met het voorstel ingestemd.