Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 21 mei 2015

Gepubliceerd: 21 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02309
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d5d7dc60-4dd9-4bae-a398-4d738368e213&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie%20EZ%20inzake%20samenvoegen%20AO%20Natuurbeleid%20en%20Biodiversiteit%20-%2021%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) het algemeen overleg Natuurbeleid (28 mei 13:30 – 16:30) en het algemeen overleg Biodiversiteit (28 mei 19:00 – 21:00) samen te voegen tot een algemeen overleg Natuurbeleid en biodiversiteit op 28 mei van 19:00 tot 22:00.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 21 mei 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) het algemeen overleg Natuurbeleid (28 mei 13:30 – 16:30) en het algemeen overleg Biodiversiteit (28 mei 19:00 – 22:00) samen te voegen tot een algemeen overleg Natuurbeleid en biodiversiteit op 28 mei van 19:00 tot 21:00. - 2015Z09173

Besluit: Het voorstel van het lid Van Veldhoven om het algemeen overleg Natuurbeleid (28 mei 13:30 – 16:30) en het algemeen overleg Biodiversiteit (28 mei 19:00 – 21:00) samen te voegen tot een algemeen overleg Natuurbeleid en Biodiversiteit op 28 mei van 19:00 tot 22:00 is aangenomen.
Noot: In een emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd: VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie SGP en Partij voor de dieren. De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP