Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 21 mei 2015

Gepubliceerd: 22 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02284
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bbaf75d7-b451-46bc-8737-cf6ca529938c&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26M%20Omzetting%20AO%20Transportraad%20d.d.%203%20juni%20in%20een%20schriftelijk%20overleg%20-%2021%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Bashir (SP) om het AO Transportraad d.d. 11 juni 2015 om te zetten in een SO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 20 mei 2015. Verzoek van het lid Bashir (SP) om het AO Transportraad d.d. 11 juni 2015 om te zetten in een SO - 2015Z09126

Besluit: Het voorstel van de heer Bashir (SP) is aangenomen. Het AO Transportraad d.d. 3 juni wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum dinsdag 2 juni 2015 om 13.00 uur.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties op het voorstel gereageerd: de VVD, de PvdA, het CDA en de SGP. Dezelfde fracties hebben met het voorstel ingestemd. Daarmee is het voorstel aangenomen.