Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A02215
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9036deb-2aae-4715-84a5-f1cf9a1cfbc0&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2020%20mei%202015%20%28verzoek%20om%20brief%20over%20reorganisatie%20Belastingdienst%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek brief reorganisatie Belastingdienst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 mei 2015. Verzoek brief reorganisatie Belastingdienst - 2015Z08940

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Omtzigt (CDA) c.s. ingestemd: VVD, PvdA, SP en PVV. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat de staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de Kamer op korte termijn schriftelijk te informeren over de op handen zijnde reorganisatie van de Belastingdienst.