Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 19 mei 2015

Gepubliceerd: 19 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02192
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e09d4aa0-7e28-40bd-a308-62e0e4bf1ec3&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2019%20mei%202015%20-%20Verzoek%20om%20nadere%20informatie%20v%C3%B3%C3%B3r%20het%20AO%2020%20mei%20a.s.%20inzake%20Voortgang%20uitbetalingsproblematiek%20PGB%27s%20door%20de%20SVB.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om nadere informatie vóór AO 20 mei 2015 inzake Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 19 mei 2015. Verzoek om nadere informatie vóór AO 20 mei 2015 inzake Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB - 2015Z08804

Besluit: Verzoek van het lid Leijten is gehonoreerd.
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: VVD, PvdA, PVV, D66, CU en GroenLinks. Deze fracties hebben het voorstel van het lid Leijten gesteund, waarmee het voorstel is aangenomen.Tevens heeft het lid Dik-Faber een aanvullende vraag gesteld.