Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 18 mei 2015

Gepubliceerd: 18 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02168
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdc1f714-b495-4423-96a2-b80735f1293a&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Uitstel%20AO%20ROC%20Leiden%20en%20start%20feitelijke%20vragenronde%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: