Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 19 mei 2015

Gepubliceerd: 19 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A02166
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=280367a6-4ba8-44a0-8164-e14f781e11b1&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26M%20inzake%20uitnodigen%20Waterrecreatie%20Nederland%20voor%20rondetafelgesprek%20Nederlandse%20vaarwegen%20-%2019%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid De Boer (VVD) om voor het rondetafelgesprek Nederlandse vaarwegen d.d. 20 mei 2015 ook Waterrecreatie Nederland uit te nodigen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 18 mei 2015. Verzoek van het lid De Boer (VVD) om voor het rondetafelgesprek Nederlandse vaarwegen d.d. 20 mei 2015 ook Waterrecreatie Nederland uit te nodigen - 2015Z08705

Besluit: Waterrecreatie Nederland wordt uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de Nederlandse vaarwegen d.d. 20 mei 2015 van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op het voorstel: de PvdA, de SP, D66 en de ChristenUnie. Dezelfde fracties hebben met het voorstel ingestemd. Daarmee is het voorstel aangenomen.