Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 15 mei 2015

Gepubliceerd: 16 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A02147
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aa1c9f95-513c-417f-bb60-dfa8e78ce8eb&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20brief%20over%20uitkomsten%20EU-overleg%20migratie%20op%2015%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek brief over de uitkomsten EU-overleg migratie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 16 mei 2015. Verzoek brief over de uitkomsten van EU-overleg migratie - 2015Z08689

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de SP, de PVV, de D66 en de Partij voor de Dieren.