Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 13 mei 2015

Gepubliceerd: 13 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A02126
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fd50ac3d-bc39-4681-9dc5-222d3174ba30&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20schriftelijke%20reactie%20staatssecretaris%20OCW%20op%20Brandpuntuitzending%20-%20Sjoemelen%20met%20de%20schooltoets%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek schriftelijke reactie staatssecretaris OCW op Brandpuntuitzending - Sjoemelen met de schooltoets

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 13 mei 2015. Verzoek om reactie op Brandpuntuitzending - Sjoemelen met de schooltoets - 2015Z08677en enkele aanvullende vragen

Besluit: Bewindspersoon om reactie verzoeken.