Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 12 mei 2015

Gepubliceerd: 13 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02121
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ae20b3e9-ca36-4d98-9120-01314750316f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2012%20mei%202015%3A%20technische%20briefing%20door%20Algemene%20Rekenkamer%20en%20AO%20Voortgang%20uitbetalingsproblematiek%20PGB%27s%20door%20de%20SVB%20op%2020%20mei%20a.s..pdf [PDF]
Behandelde dossiers: