Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 13 mei 2015

Gepubliceerd: 13 mei 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A02099
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fc6751d-0427-4d58-aa29-d8c6ac3e11c5&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Wonen%20en%20Rijksdienst%2013%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m. verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 23 april 2015. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m. verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015 - 2015Z07827

Besluit: Er hebben zich geen leden aangemeld. Er wordt geen technische briefing georganiseerd.