Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 8 mei 2015

Gepubliceerd: 8 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A02080
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5bff3976-87e9-4363-a7a6-4627dfb4cbd2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%208%20mei%202015%20%28Verzoek%20inplannen%20AO%20volgende%20week%20over%20%22Overheid%20stuurt%20flexkrachten%20weg%22%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om spoedoverleg met ministers Blok en Asscher over het bericht "Overheid stuurt flexkrachten weg"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 7 mei 2015. Verzoek om spoedoverleg met ministers Blok en Asscher over het bericht "Overheid stuurt flexkrachten weg" - 2015Z08439

Besluit: Verzoek van het lid Uenbelt (SP) is NIET aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben niet met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, GL, SGP en het Lid Klein.•Er zal volgende week geen algemeen overleg plaatsvinden.