Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 7 mei 2015

Gepubliceerd: 7 mei 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A02079
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7d0e371d-7123-4baa-9239-87ca907d45b2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20WR%20omzetten%20AO%20Bouwregelgeving%20naar%20een%20inbreng%20schriftelijk%20overleg%20-%207%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Van der Linde om het AO Bouwregelgeving d.d. 20 mei 2015 om te zetten naar een een schriftelijk overleg(met inbrengdatum 20 mei 2015)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) -7 mei 2015. Verzoek van het lid Van der Linde om het AO Bouwregelgeving om te zetten naar een een schriftelijk overleg (met inbrengdatum 20 mei 2015) - 2015Z08431

Besluit: Het voorstel van het lid Van der Linde is aangenomen. Het Algemeen overleg Bouwregelgeving d.d. 20 mei 205 wordt omgezet in een schriftelijke overleg (d.d. 20 mei 2015).
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de PVV, de CDA, de SGP, de heer Van Vliet.