Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 21 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02066
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2b94865-7cea-4acc-9470-c82e4df8077b&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20rtg%20fusietoets%20zorginstellingen.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: