Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 30 april

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A02016
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9636e8a5-4c4b-4dfd-9129-d6353650d33f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Defensie%20d.d.%2030%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26488


Voortgangsrapportage project Vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 maart 2015. Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-383

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de in de BOR-notitie over de 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 geformuleerde (feitelijke) vragen te beantwoorden.

Verzoek van de leden Eijsink en Vuijk om vragen uit BOR notitie 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 voor te leggen aan de minister van Defensie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 30 april 2015. Verzoek van de leden Eijsink en Vuijk om vragen uit BOR notitie 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 voor te leggen aan de minister van Defensie - 2015Z08119

Besluit: Het voorstel van de leden Eijsink en Vuijk om vragen uit BOR notitie 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 voor te leggen aan de minister van Defensie is aangenomen
Noot: De fracties VVD, PvdA, PVV, ChristenUnie en SGP hebben ingestemd met het voorstel.