Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 30 april 2015

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02007
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=194fefc7-a4db-4dc5-9246-30886e8f2be3&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2030%20april%202015%20voorstel%20gesprek%20met%20voorzitter%20RvB%20SVB.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om voorzitter Raad van Bestuur SVB uit te nodigen voor gesprek over uitvoeringsproblematiek pgb’s

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 29 april 2015. Voorstel om voorzitter Raad van Bestuur SVB uit te nodigen voor gesprek over uitvoeringsproblematiek pgb’s - 2015Z08055

Besluit: Het verzoek van het lid Dijkstra (D66) is niet gehonoreerd
Noot: De volgende fracties hebben tegen gestemd: VVD en PvdA.De overige fracties hebben vóór gestemd