Verzoek lid Karabulut om een feitelijke vragenronde over de brief van de minister van WR d.d. 28 april 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 29 april 2015. Verzoek lid Karabulut om een feitelijke vragenronde - 2015Z07990

Besluit: De inbreng voor de feitelijke vragen vast te stellen op woensdag 6 mei a.s. te 12.00 uur.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de SP.

Verzoek lid Monasch om voortzetting (derde termijn) van het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 21 januari 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 29 april 2015. Verzoek lid Monasch om voortzetting (derde termijn) van het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 21 januari 2015 - 2015Z07926

Besluit: Het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 21 januari 2015 voorzetten op 28 mei 2015 van 13.30 tot 15.30 uur.
Noot: Het voorstel van het lid Monasch voor een voortzetting van het algemeen overleg wordt gesteund door een meerderheid in uw commissie. Voor de duidelijkheid , dit betreft een voorzetting van het algemeen overleg Staat van de woningmarkt d.d. 21 januari 2015 en niet van het algemeen overleg Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties van11 maart jl. De verwarring is ontstaan omdat ook in het algemeen overleg van 11 maart jl. is gesproken en een toezegging gedaan over de stijging van de huurinkomsten van de woningcorporaties. In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, de SP, de CDA, de D66, de SGP en de heer Van Vliet.