Verzoek om reactie op de uitzending van Dit is de Dag van de EO over ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 alsmede op de brief van de heer G. d.d. 25 april 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 april 2015. Verzoek om reactie op de uitzending van Dit is de Dag van de EO over ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015 alsmede op de brief van de heer G. d.d. 25 april 2015 - 2015Z07790

Besluit: Verzoek van het lid Van Gerven is gehonoreerd.
Noot: De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU