Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A01874
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f189a1e0-b43c-46ed-8d47-ce938601de35&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20OCW%20-%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Inventarisatie vragen n.a.v. Regeling van Werkzaamheden heden: Thuiszitters als gevolg van passend onderwijs

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 23 april 2015. Brief met vragen n.a.v. Regeling van Werkzaamheden 23 april 2015: Thuiszitters als gevolg van passend onderwijs - 2015Z07534

Besluit: De vragen zijn geïnventariseerd en per commissiebrief voorgelegd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap