Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A01863
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=11a0d781-bd9d-43b5-a80a-8f718d89b647&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20OCW%20van%20donderdag%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek petitieaanbieding door JOB: aanbieden rapport rekenen in mbo op dinsdag 28 april a.s. om 13.45 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 23 april 2015. Verzoek petitieaanbieding door JOB: aanbieden rapport rekenen in mbo op dinsdag 28 april a.s. om 13.45 uur - 2015Z07522

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. De volgende fracties hebben hun instemming met het voorstel kenbaar gemaakt: VVD, PvdA, CDA, SGP, Groep Klein