Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A01859
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4eceeac1-0c2f-4a01-8aab-b5d64d3cef5c&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20van%20het%20lid%20Voordewind%20om%20rondetafelgesprek%20over%20bed%2C%20bad%20en%20brood%20op%2023%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om een rondetafelgesprek over bed, bad en brood

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 23 april 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek over bed, bad en brood - 2015Z07509

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek een rondetafelgesprek te organiseren over bed, bad en brood. Er zullen nadere suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties worden geïnventariseerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, het SP en de ChristenUnie.