Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A01858
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=53a13fb0-517a-42e3-a6e2-7f98f05b21b2&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20IM%20-%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Lid Albert de Vries om AO RRAAM d.d. 30 april 2015 om te zetten in een SO - Reactietermijn 23 april te 12.00 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 22 april 2015. Voorstel Lid Albert de Vries om AO RRAAM d.d. 30 april 2015 om te zetten in een SO - Reactietermijn 23 april te 12.00 uur - 2015Z07478

Besluit: Het algemeen overleg RRAAM d.d. 30 april 2015 wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum 30 april te 12.00 uur.