Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2015A01846
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a2e2cf9-5294-4626-a943-0fb2dae53a3f&title=Verzetten%20technische%20briefing%20werkbezoek%20Polen-Estland.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzetten technische briefing werkbezoek Polen/Estland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van 't Wout (VVD) - 22 april 2015. Verzetten technische briefing werkbezoek Polen/Estland - 2015Z07424

Besluit: Het voorstel van de heer Van 't Wout om de technische briefing t.b.v. het werkbezoek Polen-Estland te verzetten is aangenomen.
Noot: In de emailprocedure hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel: PvdA, SP, Klein.