Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01824
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5e3a8731-8a86-4b8d-878c-2ab64fc79166&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%20-%2022%20april%202105%20-%20Verzoek%20uitstel%20AO%20Decentralisatie%20Jeugdzorg%20ivm%20afwezigheid%20stass%20VenJ.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om uitstel AO Decentralisatie Jeugdzorg i.v.m. afwezigheid staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 22 april 2015. Verzoek om uitstel AO Decentralisatie Jeugdzorg i.v.m. afwezigheid staatssecretaris Veiligheid en Justitie - 2015Z07393

Besluit: Gelet op de ingekomen reacties wordt het verzoek van het lid Kooiman (SP) om het AO Decentralisatie jeugdzorg van heden uit te stellen gehonoreerd. Gepoogd wordt dit AO volgende week in te plannen.