Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2015A01815
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9e4934b2-06ef-4542-b375-0730e8ee507d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2022%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Voortman om algemeen overleg Europese buitengrenzen op donderdag 23 april 2015 af te voeren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 21 april 2015. Verzoek van het lid Voortman om algemeen overleg Europese buitengrenzen op donderdag 23 april 2015 af te voeren - 2015Z07371

Besluit: Het algemeen overleg wordt geannuleerd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: de VVD, de PvdA, het CDA, de PVV, de D66 en de ChristenUnie.