Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A01810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=706ce601-07e6-4fce-89b3-38728ca01063&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2022%20april%202015%20%28AO%20Belastingdienst%20uitgesteld%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Neppérus (VVD) om AO Belastingdienst uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 21 april 2015. Voorstel Neppérus (VVD) om AO Belastingdienst uit te stellen - 2015Z07338

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van mevrouw Neppérus (VVD) ingestemd: PvdA, SP, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en de heer Van Vliet. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat het AO Belastingdienst is uitgesteld.