Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 21 april 2015

Gepubliceerd: 21 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiƫn
Activiteitnummer: 2015A01808
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e175473-8d69-4762-860a-5b79c7052d17&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2021%20april%202015%20%28AO%20Fiscale%20maatregelen%20uitgesteld%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Bashir (SP) om AO Fiscale maatregelen uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 21 april 2015. Voorstel Bashir (SP) om AO Fiscale maatregelen uit te stellen - 2015Z07337

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van de heer Bashir (SP) ingestemd: VVD, PvdA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de heer Van Vliet. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat het AO Fiscale maatregelen is uitgesteld.